Visie

Werken, Leren en Creëren


De Lindehof vergroot het vermogen tot Werken, Leren en Creëren, door het bieden van dagbesteding waarin de eigenheid van de cliënt centraal staat.

De opbrengst voor de cliënten
Verminderde kwetsbaarheid
Meer zelfrespect
Meer kansen om te participeren in de samenleving
Groter zelfvertrouwen
Talentontwikkeling
Stabiliteit en rust

De opbrengst voor de achterban
Betrouwbare partner die meedenkt vanuit zowel het belang van de cliënt als het belang van de verzorgers en ondersteuners.
Korte communicatie lijnen
Vaste contactpersonen.
Praktische en flexibele oplossingen
Grotere zelfredzaamheid

lees meer