Referenties

Ouders over de Lindehof

"Jullie waren een meer dan volwaardige back-up voor ons richting onze zoon. Zonder de Lindehof hadden we hem nooit zo lang nog thuis kunnen houden. Heel veel dank voor jullie steun, flexibiliteit en goede zorgen".

"Onze zoon (ASS) is in juni 2006 op de Lindehof gekomen. Vanaf het eerste moment  heeft  hij plezier gehad in de diverse werkzaamheden. Vooral het werken met hout (stapelen, kloven, zagen )was een kolfje naar zijn hand .Ook activiteiten "buitenshuis" waren in de beginperiode voor hem grote activiteiten. Tot op de dag van vandaag gaat hij met veel plezier naar de Lindehof".

"Wij als ouders hebben vanaf het eerste contact een goed gevoel gehad  bij de opzet van Annemie en Frans met de Lindehof. Hier staat de mens centraal, niet het geld. Er wordt gekeken naar wat men wel kan, niet naar wat men niet kan. De sterke kanten worden gecontinueerd en de zwakke kanten gestimuleerd".

"De kracht van de medewerkers van de Lindehof ligt in het groepsgebeuren met een persoonlijke touch, waar gezelligheid een grote plaats in neemt. De fysieke warmte die ment voelt bij het binnen lopen is tekenend voor de warmte die de oprichters hebben voor hun cliënten".

Vrijwilliger over de Lindehof

"Ik werd meteen  geaccepteerd door medewerkers en cliënten van de Lindehof.

De Lindehof voelde voor mij als een warm bad en dat was voor mij een nieuwe ervaring. Dat er mensen zijn die mij in goede en slechte tijden bij gestaan hebben.  Het contact met de cliënten was voor mij heel waardevol.

Ik ben dankbaar dat ik jullie heb mogen leren kennen en een stukje van jullie leven heb mogen delen".

Professionals over de Lindehof

"De Lindehof is een dagactiviteiten centrum, met mogelijkheid voor logeren, voor mensen met een beperking. De Lindehof staat open voor jong en oud met allerlei verschillende stoornissen en ziektebeelden".

" Mijn ervaring met de Lindehof is dat er maatwerk wordt geleverd. Ze denken met de cliënten mee en zoeken naar optimale dienstverlening voor elke cliënt. Mensen worden bij de Lindehof aangesproken op hun kracht en niet op hun beperking. Zij verrichten werkzaamheden/activiteiten die passen bij hun leeftijd en hun interesse. En.. activiteiten en werkzaamheden die zinvol zijn".

Bij de Lindehof helpen cliënten elkaar onderling en dat is mogelijk omdat er  jongeren, jong volwassenen en ouderen zijn die allen andere kwaliteiten en beperkingen hebben".

"De sfeer bij de Lindehof kenmerkt zich door saamhorigheid, acceptatie, humor en zorgzaamheid voor elkaar. En wat ik erg belangrijk vind, er wordt genormaliseerd. Jong en oud is bezig  met gewone alledaagse dingen:  hout bewerken, schilderen, in het bos werken, stripboek lezen, was strijken, knutselen, koken,  om 10 uur samen koffie drinken, ze gaan eens vissen of een pannenkoek eten. Allerlei zaken die hen helpen zich te handhaven in het gewone leven, in een gewone buurt of wijk, samen met andere mensen"!

Samen werken in natuur werkt
Eind 2012 klopte zorgbedrijf de Lindehof bij Staatsbosbeheer aan met de vraag of er geen werkzaamheden zijn in de natuur rondom Wanssum voor een speciale groep jongeren van hen. Voor Staatsbosbeheer was dit een welkome vraag aangezien op dat moment toevallig ook net het nieuwe natuurgebied 't Sohr gereed kwam. In dit nieuw ingerichte gebied zijn er altijd wel geschikte klussen en werkzaamheden voorhande. Inmiddels hebben de jongeren de uitdaging voortvarend opgepakt en al heel wat sporen in de natuur achtergelaten: poelen zijn opgeknapt, bankjes zijn geplaatst èn zij hebben zelfs een heus struinpad gelegd. Staatsbosbeheer is trots op deze samenwerking met de Lindehof het is een uitstekend voorbeeld van een maatschappelijk partnerschap: met mensen, voor mensen, midden in de samenleving, werken aan een maatschappelijke opgaven èn dan ook nog werken aan jezelf. Kan het mooier?

Staatsbosbeheer Horst