Door wie?

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de Lindehof zijn Frans Geertshuis en Annemie Hermsen.
Beiden hebben zij een ruime ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met en mensen zonder ontwikkelingsstoornis. Frans Geertshuis was de laatste jaren werkleider op de antroposofische instelling Bronlaak-Heimdal. Daarvoor heeft hij gewerkt als jongerenwerker en is hij eigenaar geweest van een grafische onderneming.
De combinatie van zowel zorginhoudelijke als ambachtelijke kennis en ervaring is zeer waardevol voor zijn werkzaamheden op de Lindehof. Annemie Hermsen was werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en als zorgmedewerker bij Vizier. Betrokkenheid, structuur en uitdaging bieden in de ontwikkeling, zijn kwaliteiten die zij gewoon is in te zetten.
Frans en Annemie willen de cliënten ondersteunen in hun ontwikkeling en stimuleren een plek te vinden in de eigen omgeving en in de maatschappij.

Mijn naam is Huub Sprunken

Ik woon in Venray en ben geschoold als coach.
Ik heb jaren ervaring met het begeleiden van mensen.
Cliënten zijn voor mij mensen met een bepaalde beperking, zoals we allemaal onze beperkingen hebben, die net als wijzelf ook graag serieus genomen willen worden.

Voor mij is het belangrijk dat de cliënten zich thuis voelen en een thuis gevoel ervaren.
Vanuit die "stabiele" situatie probeer ik de cliënten te stimuleren om hun grens een beetje op te rekken, ondernemend te zijn, rekening houdend met hun belevingswereld, interesses, mogelijkheden en beperkingen.
Samen met de cliënt ben ik dan ook trots en blij als dat lukt.
Daarnaast heb ik altijd een luisterend oor als iemand met mij iets wil bepraten.

Het mooie van het werken bij de Lindehof is dat de creativiteit de ruimte krijgt. Zolang het in het belang is van de cliënten mogen alle werkvormen en begeleidingsvormen toegepast worden.
Daardoor groeien we samen en wordt het nooit saai.

Mijn naam is Dianne Hendrickx

Ik kom uit Wanssum en heb de opleiding SPW afgerond als activiteitenbegeleidster. Ben werkzaam bij de Lindehof en doe dit werk met heel veel plezier. 
Ik vind het prachtig om te zien als cliënten het naar hun zin hebben op de Lindehof en probeer dit in te vullen door hun een zinvolle dagbesteding aan te bieden, door naar hen te luisteren, te begeleiden en ondersteunen tijdens activiteiten waar dat nodig is. Het samenwerken, voor zover als het kan, vind ik hierbij ook erg belangrijk. Zo leren cliënten van elkaars mogelijkheden.
Tijdens het organiseren van activiteiten probeer ik zoveel mogelijk bij de interesse aan te sluiten van de cliënt. Maar ik probeer de cliënten ook nieuwe dingen te leren waar zij zich veilig bij voelen, zodat ze groeien in hun eigen kunnen en ook hun zelfverzekerdheid zal groeien.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, wandelen en ben ik veel bezig met schilderen en andere creatieve dingen.
Samen met de cliënten een warme maaltijd klaar maken, een wandeling door het bos of een creatieve middag invullen zijn dus ook dingen die helemaal in mijn straatje passen.